Algemeen

Rubrics

Rubrics zijn beoordelingsformulieren waarin de vaardigheden van leerlingen worden beoordeeld aan de hand van een aantal criteria. Voor elk criterium zijn een aantal niveaus gedefinieerd, variërend van expert tot beginner. Per niveau is exact beschreven in welke mate aan het criterium voldaan is. Het maakt aan leerlingen duidelijk wat goed ging en wat minder goed ging waardoor ze zichzelf nieuwe leerdoelen kunnen stellen. Hierdoor sluit het naadloos aan bij de theorie van John Hattie over leerdoelen visueel maken.

€40,- 

Verrijkingskalender

Een abonnement op de verrijkingskalender: elke maand krijgt u een kalendervel via de mail met daarop 12 uitdagende opdrachten, die eenvoudig in de klas uit te voeren zijn. De opdrachten zijn zeer divers (taal, rekenen, kunst, muziek, kleuters, ACP denken, filosofie, debatteren, onderzoek etc.), op verschillende niveaus (kleuters tot en met groep 8) en zijn zonder veel voorbereiding in de klas te doen. De benodigde materialen zijn in de meeste klassen voorhanden.

€50,-  (voor 10 kalendervellen)

Zet je denkpet op!

Een handleiding met 10 lessen, waarin analytisch, creatief en praktisch denken centraal staat. Deze theorie van Robert Sternberg gaat er van uit dat je succesvol bent als je deze 3 vormen van denken kunt toepassen. In elke les wordt de leerlingen een probleem voorgelegd, die ze in groepjes proberen op te lossen met behulp van het zogenoemde  ACP denken. In de handleiding zit ook een planformulier voor de leerlingen, zodat ze de opdracht gestructureerd te lijf gaan.

€ 30,- 

Maak je eigen Escape Room (voor de plusklas)

Een handleiding om je eigen Escape Room te maken met uitdagende breinkrakers en opdrachten. De handleiding is compleet met bijlagen waarin de opdrachten helemaal uitgewerkt zijn, zodat je deze Escape Room eenvoudig kunt spelen, maar ook kunt aan passen aan je eigen context. Ook leuk om als afsluiting van het jaar te gebruiken!

 

€10,-