Wie ben ik?

Mijn naam is Ilse Wassenaar. Als kleuter wist ik het al: ik wilde later juf worden. Dat ben ik ook geworden, maar daar hield het verhaal niet op. Na jaren voor de klas te hebben gestaan in Amsterdam, ben ik geïnteresseerd geraakt in hoogbegaafdheid en ben ik mij gaan specialiseren in het begeleiden van (hoog)begaafde leerlingen.

Mijn persoonlijke ervaringen

Ook ik was een ‘vlotte‘ leerling en herken enkele problemen waar deze leerlingen tegenaan lopen. Mijn zoon heeft ook wat kenmerken en is vastgelopen in het voortgezet onderwijs. Dus ik kan met recht zeggen dat ik ook ervaringsdeskundige ben. Hierdoor benader ik hoogbegaafdheid vanuit verschillende perspectieven en dat is winst.

Ervaring

Op mijn basisschool in Amsterdam-West heb ik een plusgroep opgezet en jarenlang begeleid. Ik heb daar de Maandagmorgenschool ontwikkeld, een klas waar hoogbegaafde leerlingen één dagdeel bij elkaar komen om les te krijgen in ‘leren leren’, ‘leren denken’ en ‘leren leven’. Sinds 2015 draagt deze groep de naam ‘het Denklab’ en zijn er inmiddels 6 verschillende locaties verspreid over Amsterdam-West.

Opleiding

Ik heb met veel plezier de Master SEN opleiding Specialist Hoogbegaafdheid bij Fontys gedaan. Daarnaast heb ik ook het diploma van SlimEducatief (bij Eleonoor van Gerven): Specialist Begaafdheid.

Verder probeer ik mij elk jaar bij te scholen op verschillende gebieden, die voor mij van belang zijn, zoals motivatie in het onderwijs, perfectionisme, onderpresteren etc.

Werkzaamheden

Bij het bestuur AWBR (Amsterdam West Binnen de Ring) ben ik werkzaam als bovenschoolse specialist hoogbegaafdheid en begeleid ik IB en leerkrachten in hun dagelijkse praktijk. Ik geef scholing aan de verschillende schoolteams, observeer leerlingen, begeleid leerlingen die dubbel-bijzonder zijn en ik ben de juf van drie Denklab-locaties (de bovenschoolse plusklassen van AWBR). Zo nu en dan geef ik workshops op de PABO van de HvA over hoogbegaafdheid. Ik vind het heel belangrijk dat juist deze studenten over dit onderwerp kennis verwerven en enthousiast worden.

Netwerken

Om mijn eigen kennis up-to-date te houden heb ik meerdere keren per jaar contact met mijn collega HB specialisten. Ook bezoek ik de bijeenkomsten van het SLO en de LBBO m.b.t. hoogbegaafdheid. Daarnaast ben ik betrokken bij de klankgroep van het samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen. In deze groep denk ik mee over de invulling van de subsidies voor hoogbegaafdheid die het SWV ontvangt. Momenteel zijn we bezig een stadsbreed netwerk voor HB specialisten op te zetten.

De leukste baan van de wereld

Ik heb de leukste en meest gevarieerde baan ter wereld. Ik kan mijn creativiteit kwijt in de projecten die ik voor leerlingen ontwikkel. Ik kan het in de praktijk toetsen. Ik kan mijn kennis overbrengen aan collega’s, zodat steeds meer kinderen een leerkracht treffen die weet wat ze nodig hebben.

Ik ben De Verrijking gestart omdat ik ook andere scholen/teams in mijn kennis en ervaringen wil laten meedelen. Ik krijg enorm veel energie van enthousiaste collega’s die opeens weer mogelijkheden zien.

Op deze foto sta ik op de jaarlijkse studiedag van AWBR achter het kraampje over hoogbegaafdheid, waar leerkrachten terecht konden met vragen over hoogbegaafdheid en het Denklab (maart 2015).