Interview over het Denklab

Interview over het Denklab Arianne Dobber en Ilse Wassenaar werken allebei bij het Denklab: een bovenschoolse plusgroep van het bestuur AWBR. Zij vertellen over de peilers van Denklab, hoe ze werken aan de overstap PO-VO voor (hoog)begaafde leerlingen en hoe je zelf al kunt starten met een goede voorbereiding in de klas. Wat is het…

Lees verder!

Interview met Habits of Mind Nederland

“Door de Habits in elke les even te benoemen krijgen kinderen steeds meer inzicht in hun eigen functioneren en hun eigen leerdoelen” [ultimate_spacer height=”30″] Interview met Ilse Wassenaar Rinke Huisman [ultimate_spacer height=”30″] [ultimate_spacer height=”10″] Ilse Wassenaar geeft les in het Denklab en toen zij een paar jaar geleden een korte presentatie over Habits of Mind…

Lees verder!

ADD en hoogbegaafd: buiten spel of er mee aan de slag?

Ilse Wassenaar, december 2011 De laatste decennia is inclusie het uitgangspunt in het Nederlandse onderwijs. Inclusief onderwijs betekent dat alle kinderen, ongeacht hun achtergrond, dezelfde scholen bezoeken, in heterogene groepen functioneren en het gewone onderwijsprogramma volgen, afgestemd op hun eigen mogelijkheden (http://www.inclusiefonderwijs.com). Maar wat is haalbaar? Kan een school een hoogbegaafde leerling met ADD signaleren…

Lees verder!