Scholingsaanbod

Cursussen, studiedagen en workshops verzorg ik alleen op aanvraag van een school/bestuur/instelling/groep geïnteresseerden. Ik heb dus (helaas) geen vastgelegd scholingsaanbod open voor particuliere inschrijving.

Wilt U met uw team de kennis op het gebied van begaafdheid vergroten, dan bent u bij mij aan het juiste adres. Hieronder ziet u een aantal workshops die ik voor uw school kan verzorgen. De workshops zijn op meerdere scholen in Amsterdam al met succes gegeven.

Op de foto hiernaast ziet u een hoorcollege op de HvA (febr.2016).

Signaleren: de workshop ‘Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong signaleren

Na deze workshop:
– ken je het model van Renzulli en Mönks
– ken je de leer- en persoonlijkheidseigenschappen waar je begaafde kinderen aan kunt herkennen
– weet je hoe je bij kleuters kunt signaleren
– weet je waarom dat zo snel mogelijk moet gebeuren
– ken je een signaleringslijst
– heb je voor jouw groep gekeken naar een quickscan

Hoogbegaafde kinderen zijn niet persé de professortjes met een brilletje op. Hoe herken je dus een kind met een ontwikkelingsvoorsprong in je klas? Aan hoge resultaten op de LVS scores. Maar als de leerling inmiddels het plezier in leren kwijt is geraakt en is gaan onderpresteren, dan zul je hem of haar op die manier niet ontdekken. Hoe dan wel? Door te letten op die kleine signalen die kinderen afgeven: de leer- en persoonlijkheidseigenschappen. In deze workshop komen ze langs en zul je misschien al een kind uit je klas in gedachten krijgen. En dan begint het pas, want dan zul je het aanbod moeten aanpassen aan de onderwijsbehoeften van het kind. Maar het begint allemaal met signaleren! Herkennen en erkennen!

Compacten: de workshop ‘Compacten, met grote stappen door de stof’

Na deze workshop:
– weet je wat compacten is
– weet je wat de opbrengst is van compacten
– weet je welke lesstof je kunt schrappen en welke lesstof absoluut niet
– weet je welke richtlijnen het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH) hanteert
– weet je wat de gevolgen van compacten zijn voor jouw organisatie
– weet je wat de vereisten zijn van compacten
– heb je in je methode gekeken hoe je kunt compacten
– heb je voor het komende blok nagedacht over de praktische invulling

Stel je voor dat je iets moet doen dat je allang kunt. En dan moet je het ook nog twee weken lang elke dag oefenen. Saai, toch? Dat is precies wat wij van begaafde leerlingen in het onderwijs verwachten. Geen wonder als deze kinderen zich gaan vervelen en soms zelfs vervelend gedrag gaan vertonen. Maar hoe voorkom je dat nu zonder dat er hiaten ontstaan? Door te compacten en verrijken (C&V)! Tijdens de workshop ervaar je zelf waarom compacten noodzakelijk is en hoe je dat praktisch en verantwoord kunt doen voor jouw eigen groep, zodat je het in het volgende blok direct kunt toepassen.

Reacties van leerkrachten die aan de workshop hebben deelgenomen:

-De workshop was heel duidelijk en meteen inzetbaar voor in de klas.
-Behoud je open houding en enthousiasme in de workshop, dank!
Het gaf wat meer inzicht in het handelen naar de meerbegaafde leerlingen in de klas en het is meteen inzetbaar. Dit is juist fijn.
-Veel bruikbare tips en materiaal gekregen!
– Leuke introductie met oefening en filmpje
-Het was afwisselend en er zat een goed tempo in. Nog even kort besproken wat de kenmerken zijn van (hoog)begaafde leerlingen. Dat was fijn, helder voor mijn collega’s.
-We kregen veel praktische tips en voorbeelden. Heel fijn!

Verrijken: de workshop ‘Anders vragen stellen’

Door middel van een andere manier van vragen stellen a.d.h.v. de taxonomie van Bloom kun je binnen je onderwijs differentiëren en kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong verrijkende opdrachten geven, zonder dat ze “buiten de groep” komen te staan.

Na deze workshop:
– ken je de theorie van de taxonomie van Bloom.
– weet je waar verrijkingsmateriaal aan moet voldoen.
– weet je hoe je goede vragen kunt stellen die hoogbegaafde kinderen uitdagen.
– ken je materialen, die praktisch inzetbaar zijn in je klas (van onderbouw tot bovenbouw).
– heb je vragen bedacht bij een thema dat in jouw klas speelt, die uitdagend zijn, de zogenaamde Hogere Orde Denkvragen (HOD vragen).

Kortom: Luisteren en kijken naar de theorie, materialen bekijken en zelf opdrachten bedenken die je de volgende dag meteen in je klas kunt gebruiken!

Reacties van leerkrachten die aan de workshop hebben deelgenomen:

 Duidelijk, praktisch, inspirerend
– Sluit goed aan bij de dagelijkse praktijk van leerkrachten
– Materialen aanwezig die inspireren
– Praktisch toepasbaar, duidelijke uitleg en afwisselend
– Laat de leerkrachten nadenken over hun praktijk

Mindset: ‘Mindset, de weg naar succes’

Na deze workshop:
– weet je wat Mindset is;
– weet je wat de gevolgen zijn van feedback;
– weet je hoe je goede feedback kunt geven;
– weet je hoe je als leerkracht van invloed kunt zijn op de mindset van kinderen;
– ken je de theorie van Carol Dweck;
– heb je voor een leerling uit je klas een klein plan geschreven om zijn/haar mindset te verbeteren.

Je hebt kinderen die genieten van uitdagingen op school, die hard werken voor goede resultaten en die zich niet uit het veld laten slaan door tegenslagen, zoals onvoldoendes. Er zijn echter ook kinderen die het liefst alleen gemakkelijke opdrachten doen en die zich dom voelen wanneer ze hard moeten werken om iets onder de knie te krijgen. Vaak is hun motivatie voor school daardoor niet optimaal. Wat blijkt? De manier waarop mensen hun intelligentie en mogelijkheden zien, is van grote invloed op de groei die ze doormaken. Een vaste mindset belemmert ontwikkeling. Een groei mindset zorgt voor motivatie en doorzettingsvermogen en is onmisbaar voor het ontplooien van talenten. Het goede nieuws is dat je een vaste mindset kunt veranderen in een groei mindset. Volwassenen spelen hierbij een cruciale rol. Tijdens de workshop Mindset krijg je een heldere uitleg over de mindsettheorie van Carol Dweck en leer je hoe je een positieve mindset bij kinderen (en jezelf!) kunt stimuleren en bekrachtigen.

Reacties van leerkrachten die aan de workshop hebben deelgenomen:

Ik vond het een geweldige, maar ook leerzame workshop. Ik vraag mij  af wat  andere hoogleraren zoals John Hattie, Montegue enz aan Carol Dweck haar bevindingen kunnen toevoegen of overeenkomen. Ik ben daar erg nieuwsgierig naar.

In de workshop was er sprake van afwisseling.  Zo hebben we filmfragmenten bekeken en moesten we met elkaar in gesprek gaan. Maar het was vooral inspirerend en levert zeer zeker een positieve bijdrage aan mijn persoonlijke ontwikkeling.

Filmpjes , heldere PPT, duidelijke uitleg over theorie en toepassing in praktijk, prettige presentatie!

Positief is de interactie met haar studenten. Ze biedt haar studenten de ruimte om zelf met een oplossing te komen voor het probleem dat zich