Algemeen

Onderpresteerders alfabet

Materiaal Downloaden

Een ABC over onderpresteren, achtergrondinformatie en handige tips om je leerstofaanbod aan te passen als je te maken hebt met een onderpresterende leerling. Tenslotte een handig stappenplan ‘Eerste hulp bij onderpresteren’ en “Laatste hulp bij onderpresteren’.

Hexagonaal denken werkblad

Materiaal Downloaden

Met dit werkblad kun je een soort mindmap maken. Eerst schrijven de kinderen in elk zeshoekje (hexagoon) woorden die bij ze opkomen rond het gekozen thema. Daarna knippen ze de zeshoekjes uit. Dan sorteren ze de zeshoekjes. Alles wat bij elkaar hoort leg je tegen elkaar aan. Zo ontstaat een mindmap. Voordeel is dat je lekker kunt schuiven met de zeshoekjes voor je ze opplakt.

Werkboekje Roodkapje’s Groei Mindset

Materiaal Downloaden

Een werkboekje waarin de kinderen leren om een groei en vaste mindset (theorie van Carol Dweck) te herkennen. Door middel van sorteeroefeningen, omdenken, verhaaltjes schrijven, oplossingen verzinnen, zodat Roodkapje wel de koekjes veilig naar oma kan brengen en als klapstuk het maken van een katapult om de koekjes naar oma te schieten.

Rubric Lapbook

Materiaal Downloaden

Een rubric is een beoordelingsinstrument waarmee de leerling zichzelf vooraf, tijdens en na de opdracht kan evalueren. Per onderdeel staat aangegeven hoe elk niveau er concreet uit ziet. Deze rubric is gemaakt bij een opdracht voor het maken van een lapbook over een planeet naar keuze. Je kunt deze rubric aanpassen naar je eigen context.

Begeleiden van leren leren

Materiaal Downloaden

Elk kind dat aan een verrijkingstaak moet werken (en dus in de zone van naaste ontwikkeling terecht komt), heeft begeleiding nodig.  Maar waar vind je de tijd om dat goed te doen? Dat is een van de meest genoemde knelpunten van het begeleiden van begaafde leerlingen. In dit boekje geef ik praktische tips om het leren leren beter te begeleiden.

5 P’s

Materiaal Downloaden

Een reflectieformulier, waarmee je de leerling laat kijken naar meer dan alleen het product, waardoor de metacognitie gestimuleerd wordt. Aan de hand van de 5 P’s (planning, proces, product, presentatie en prestatie) beoordelen de leerlingen hun werk.

Curriculum Matrix

Materiaal Downloaden

Met deze matrix kun je een jaarplanning maken of bijhouden welke lessen je in jouw plusklas hebt gegeven. Het geeft je overzicht wat je hebt gedaan, maar vooral ook welke onderdelen snel in je lessen aan bod moeten komen, omdat je daar nog niets mee hebt gedaan. Heerlijk overzichtelijk, ook handig als overdracht naar een collega.

PPT Onderzoeksvragen

Materiaal Downloaden

Met behulp van deze PowerPoint kun je kinderen leren hoe ze een goede onderzoeksvraag kunnen opstellen. Aan het einde van de PPT is een overzicht van veel gemaakte fouten. Die kun je de kinderen laten verbeteren in goede onderzoeksvragen. De PPT eindigt met het vragenmachientje. Stop je onderzoeksvraag linksboven in het machientje. Komt de vraag er rechtsonder weer it, dan is het een goede onderzoeksvraag!

Dagritmekaartjes plusklas

Materiaal Downloaden

Ook in de plusklas hebben de kinderen behoefte aan structuur en duidelijkheid. Met deze dagritmekaartjes kun je voor de kinderen visueel maken welke opeenvolgende activiteiten op het programma staan. De activiteiten op de kaartjes zijn veel voorkomende activiteiten in plusklassen. Mocht je toch nog iets missen, stuur mij dan een berichtje en dan voeg ik dat toe!

Verrijkingskaart

Materiaal Downloaden

Op deze kaart kan de leerkracht aangeven welke taken de leerling wel en welke hij/zij niet moet maken. Ook kun je aangeven wat de leerling voor verrijkingstaken daarvoor in de plaats moet maken. Ook andere afspraken kunnen op de kaart aangegeven worden. Hierdoor wordt het voor de leerling heel duidelijk en overzichtelijk wat de gemaakte afspraken zijn. In de praktijk zie je nog wel eens dat kinderen die mogen compacten en verrijken toch meedoen met de gewone les. Met deze kaart maak je het voor de leerling duidelijk wat jullie samen hebben afgesproken.

Filosofieles “Het vakantie-eiland”

Materiaal Downloaden

Filosofie is bij uitstek een vak waarin deze kinderen hun ei kwijt kunnen. In deze les gaan de kinderen aan de slag met argumenteren. Er zitten een aantal gasten op een mooi vakantie-eiland. Na een flinke storm kan niet iedereen het eiland verlaten. De kinderen gaan kiezen wie er wel vanaf mogen. Elke gast heeft zijn eigen redenen om het eiland te willen verlaten. De kinderen motiveren hun keuzes. Waarom mag de ene gast wel en de andere (nog) niet vertrekken? Met een mooie LessonUp-les én een handleiding.