Bloom

Bloomcirkels

Materiaal Downloaden

Binnen een thema kun je met behulp van de Bloomcirkels gebruik maken van hogere orde denkvragen (HOD’s). Deel onder de kinderen die daarvoor in aanmerking komen cirkels uit en laat ze vragen bedenken die beginnen met wat er op hun cirkel staat. Uit het lijstje met vragen dat nu ontstaat, kiezen ze de vraag die ze het meeste aanspreekt. Vervolgens gaan ze op zoek naar het antwoord op hun vraag. Als ze het antwoord gevonden hebben, kunnen ze dat op verschillende manieren verwerken en tenslotte presenteren aan de groep.

Bloom Bingo

Materiaal Downloaden

Binnen een thema in de klas kun je gebruik maken van de Bloom Bingo-kaarten. Geef de leerling een Bloom Bingo kaart en laat ze 3 vragen bedenken die beginnen met één van de startzinnen die op de kaart geschreven staan. Uit die vragen kiezen ze de vraag die ze het meest aanspreekt. Vervolgens gaan ze op zoek naar het antwoord op hun vraag. Als ze het antwoord gevonden hebben, kunnen ze dat op verschillende manieren verwerken en tenslotte presenteren aan de groep.

Bloom Matrix

Materiaal Downloaden

Binnen een thema in de klas kun je gebruik maken van de BloomMatrix. Geef de leerling een Bloom Matrix en laat ze vragen bedenken die beginnen met de woorden aan de boven- en linkerkant van de matrix. Op de vragen zoeken ze het antwoord. Als ze het antwoord gevonden hebben, kunnen ze dat op verschillende manieren verwerken en tenslotte presenteren aan de groep.
Deze werkwijze is meer geschikt voor jongere kinderen (groep 3 en 4) dan de Bloom cirkels en Bloom Bingo.