In de media

We worden af en toe gevraagd voor een interview over onze bovenschoolse plusklassen (Denklab) en we zoeken zelf ook af en toe de media op om onze kennis te delen. Sinds 2023 maken we ook Podcasts on de naam “De Denklabjuffen”.  Deze podcasts behandelen steeds één thema in maximaal 15 minuten. Op deze pagina vind je een overzicht van al onze bijdragen in verschillende media.

Artikel in Kind en Adolescent Praktijk sept. 2022

Interview met Habitsofmind.nl

Artikel downloaden

Podcast over het Zijnsluik van Tessa Kieboom

Naar de podcast

Interview over het Denklab voor het Samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen

Artikel downloaden

Amsterdamse Klas: Het Denklab

Interview op de Conferentie Begaafdheid in het basisonderwijs op donderdag 29 maart 2018, georganiseerd door ‘De Amsterdamse Klas’.