Leren leven

Superheld handleiding

Je hebt verschillende vaardigheden nodig om succesvol te kunnen zijn. Denk aan de Habits of Mind, executieve vaardigheden, Mindset van Carol Dweck of de 7 gewoontes van Covey. Wij noemen dat de superheld-krachten. Om een superheld te zijn, moet je je op 4 verschillende vlakken ontwikkelen: je taak, je communicatie, je gedrag en je denken. Binnen deze 4 vlakken hebben we binnen bovengenoemde theorieën vaardigheden verzameld en gebundeld, die kinderen moeten verwerven of bezitten. Deze vaardigheden moeten continu centraal staan in je lessen en worden steeds benoemd en besproken. Bij deze vaardigheden hebben we een gespreksplacemat, doelenkaartjes, posters, rubrics, exit tickets etc. ontworpen. Deze materialen krijg je erbij!

€50,-

Superheld lessenreeks

Bij de Superheld handleiding is ook deze lessenreeks beschikbaar. Bij de verschillende Superheld vaardigheden zijn lessen bedacht, waarmee die vaardigheden op een leuke manier geïntroduceerd en geoefend kunnen worden. Op deze manier verkennen de leerlingen de vaardigheden, leren ze die herkennen en benoemen en uiteindelijk kunnen ze die vaardigheid kiezen waar ze zelf verder aan willen werken. Dit wordt hun persoonlijke leerdoel. Door deze lessenreeks hebben ze aan bijna alle vaardigheden kunnen proeven.

€25,- 

Superheld kwartet

Bij de Superheld handleiding is ook dit kwartet beschikbaar. In dit kwartet komen alle Superheld vaardigheden terug als “kwartet”. Bij de verschillende Superheld vaardigheden zijn stellingen gegeven, waarmee deelvaardigheden helder omschreven worden. Door dit kwartet te spelen leren ze deelvaardigheden bij de vaardigheden kennen en kunnen ze daarmee reflecteren op hun eigen functioneren. Wat kan ik wel al en wat nog niet? Op deze manier wordt je individuele leerdoel nog duidelijker.

€20,-

Habits of Mind (lesideeën ter introductie)

Habits of Mind zijn 16 denkgewoonten die succesvolle mensen toepassen, naar de theorie van Arthur L. Costa and Bena Kallick. Ook basisschoolkinderen kunnen deze denkgewoonten aanleren en toepassen. Voor het aanleren van de Habits of Mind zijn een aantal lessen bedacht rond een cluster van Habits. Deze lessen zijn leuk, maar ongemerkt ontdekken de leerlingen welke vaardigheden ze allemaal gebruiken gedurende zo’n les. Bij de lessenset horen ook posters en PowerPoints met toepasselijke filmpjes.

€40,- voor de handleiding, posters en PowerPoints

De mindset van de 3 biggetjes

Een werkboekje waarin de kinderen leren om een groei en vaste mindset (theorie van Carol Dweck) te herkennen. Door middel van sorteeroefeningen, omdenken, dialogen schrijven, oplossingen verzinnen, zodat de biggetjes een veilig onderkomen bouwen zodat de boze wolf niet bij ze kan komen. De laatste opdracht (het ontwerpen van een huisje) is een zogenaamde STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) opdracht.

€20,-