Posters

Succescriteria Presenteren

Materiaal Downloaden

Waar moeten kinderen op letten als ze gaan presenteren? Waar worden ze op beoordeeld? Met deze poster kun je de belangrijkste succescriteria met de groep bespreken.

Vragenmachientje

Materiaal Downloaden

Waar moet een goede onderzoeksvraag aan voldoen? Stop je vraag bovenin het machientje. Komt hij er onderaan uit? Dan heb je een goede onderzoeksvraag!

Succesvolle intelligentie

Materiaal Downloaden

De succesvolle intelligentie-theorie van Robert Sternberg kent 3 vormen van denken: analytisch, creatief en praktisch. Deze poster laat deze 3 vormen zien.

5W+H poster

Materiaal Downloaden

Gaan je leerlingen een werkstuk maken of een PowerPoint, dan moeten ze eerst informatie zoeken. Het is handig om je leerlingen te leren dat ze dan gebruik kunnen maken van de 5 W+H woorden. Dat zijn de 6 meest gebruikte vraagwoorden, namelijk: wie, wat, waar, waarom, wanneer en hoe. Als ze bij elk vraagwoord een vraag bedenken, komen ze al een heel eind. Hang deze poster in je klas op en je leerlingen zullen ze gebruiken!

Poster Presentatievormen

Materiaal Downloaden

Maken jouw leerlingen ook altijd weer een PowerPoint en wil je wel eens wat anders? Iets creatievers? Wat meer out-of-the-box? Misschien ook wat meer de leerkuil in? Hang dan deze poster op in je klas! Op deze poster staan 15 uiteenlopende presentatievormen die kinderen kunnen toepassen.

TASC poster met tips

Materiaal Downloaden

Poster waarop de 8 stappen van het TASC model visueel gemaakt worden. Naast de bekende afbeeldingen die ook op de klassikale posters staan, staan tips voor de leerling per fase van de taak. Deze tips helpen de leerling door de taak heen.

TASC posters

Materiaal Downloaden

Posters waarop de 8 stappen van het TASC model (Wat weet ik er al van? Wat moet ik doen? Welke ideeën zijn er? Welk idee is het beste? Doen en hoe gaat het? Hoe is het gegaan? Ik vertel het aan anderen. Wat heb ik geleerd?) visueel gemaakt worden. De posters kunnen in de klas opgehangen worden ter ondersteuning. Het TASC model van Belle Wallace zorgt ervoor dat kinderen hun taak meer gestructureerd zullen benaderen. De kinderen leren na te denken over strategieën die nodig zijn voor de taak. Door achteraf te reflecteren leren ze keuzes te maken tussen de verschillende strategieën die je zou kunnen gebruiken.

Mooie nieuwe posters waarop de 8 stappen van het TASC model (Wat weet ik er al van? Wat moet ik doen? Welke ideeën zijn er? Welk idee is het beste? Doen en hoe gaat het? Hoe is het gegaan? Ik vertel het aan anderen. Wat heb ik geleerd?) visueel gemaakt worden. De posters kunnen in de klas opgehangen worden ter ondersteuning. Het TASC model van Belle Wallace zorgt ervoor dat kinderen hun taak meer gestructureerd zullen benaderen. De kinderen leren na te denken over strategieën die nodig zijn voor de taak. Door achteraf te reflecteren leren ze keuzes te maken tussen de verschillende strategieën die je zou kunnen gebruiken.

3 B’s poster

Materiaal Downloaden

Gaan je leerlingen op zoek naar informatie, dan is het handig om je leerlingen te leren dat niet alle informatie geschikt is. De 3 B’s helpen de kinderen om hun informatie te beoordelen. Is het bruikbaar (passend bij de vraag, geschikt voor de doelgroep), begrijpbaar (is de tekst niet te moeilijk wat betreft leesniveau, maar ook wat betreft begripsniveau) en betrouwbaar (is het geen achterhaalde kennis of fake news). Hang deze poster in je klas op en je leerlingen zullen ze gebruiken!