Projecten Plusklas

Project Architectuur

Een prachtig divers project voor in een plusklas met onderdelen van leren leren, leren denken en leren leven met daarbij een bijbehorende PowerPoint. Leer van alles over architectuur, leer hoe je informatie kunt zoeken, gebruik je creatieve denken om zelf tenten te ontwerpen, leer gebruik te maken van je kwaliteiten en leer je uitdagingen aan te gaan. In dit project wordt gebruik gemaakt van STEAM (Science, Technology, Engineering, Art en Math), de succesvolle intelligentie theorie van Sternberg en scrum, een methode om te plannen.  Met veel foto’s van 3 groepen die dit project doorlopen hebben.

€25,- 

Project Escher

Een prachtig divers project voor in een plusklas met onderdelen van leren leren, leren denken en leren leven met bijbehorende PowerPoint. Leer van alles over Escher, gezichtsbedrog, onmogelijke figuren en vlakvullingen, leer hoe je kunt pitchen, leer hoe je een tentoonstelling maakt en sluit het project af met een digitale Escape Room over Escher. Bij dit project wordt gebruik gemaakt van opdrachtkaarten waarmee de kinderen in circuitvorm kunnen werken én van een afsluitend ik-rapport om de vorderingen te registreren. Met veel foto’s van 3 groepen die dit project doorlopen hebben.

€25,- 

Leonardo da Vinci

Een prachtig divers project voor in een plusklas met onderdelen van leren leren, leren denken en leren leven. Leer van alles over de geniale alleskunner Leonardo da Vinci, die zijn tijd ver vooruit was,  leer hoe je informatie kunt zoeken in boeken en op het internet, gebruik je creatieve denken om zelf dingen uit te vinden of te creëren, net zoals Leonardo dat gedaan zou hebben en maak met de hele groep een heus schilderij van de Mona Lisa. Met veel foto’s van 3 groepen die dit project doorlopen hebben. Compleet met opdrachtkaarten en PowerPoint!

€25,- 

Project schaakspel

Een project voor plusgroepen waarin de leerlingen een nieuw schaakspel gaan ontwerpen en tegelijkertijd leren hoe ze moeten plannen en organiseren aan de hand van het TASC model van Belle Wallace. Naast een handleiding is er ook een PowerPoint dat gebruikt kan worden tijdens de les om de verschillende stappen van het TASC model te illustreren. Andere TASC materialen zijn gratis te downloaden op deze website (zie gratis materialen).

€25,- 

Handleiding Projecten begeleiden

Hoe begeleid je leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong bij het maken van projecten? Hoe zorg je dat ze voldoende de diepte ingaan en pook daadwerkelijk gaan leren? Met deze handleiding leer je hoe je gebruik makend van Hogere Orde Denkvragen (HOD’s) gebaseerd op de taxonomie van Bloom en de stappen van het TASC model leerlingen kunt begeleiden bij het maken van projecten. Met achtergrondinformatie en praktische materialen kun je direct aan de slag!

€25,- 

Mijn project werkboekje

Bij de handleiding “Projecten begeleiden” hoort dit werkboekje voor de leerlingen. In dit werkboekje vind je werkbladen waarmee de leerlingen een onderwerp kiezen, waarmee ze hun beginkennis activeren, waarmee ze een goede onderzoeksvraag opstellen aan de hand van de taxonomie van Bloom (dat zijn dus Hogere Orde Denkvragen)  en waarmee ze op zoek gaan naar het antwoord op hun vraag. Ook de evaluatie en reflectie komt aan bod. Op deze manier kunnen leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong echt de diepte in gaan en komen ze tot leren!

€25,- 

Kolonie in de ruimte

Een prachtig divers project voor in een plusklas met onderdelen van leren leren, leren denken en leren leven met bijbehorende PowerPoint. Leer van alles over de planeten, maak een lapbook, leer gebruik te maken van studiekaartjes, maak een maquette van een kolonie op een andere planeet en sluit het project af met het maken van een game over de ruimte met behulp van een app (“Draw your game”) en een oneerlijke quiz, een favoriet bij mijn leerlingen. Bij dit project wordt ook een afsluitend ik-rapport geleverd om de vorderingen te registreren. Met veel foto’s van 3 groepen die dit project doorlopen hebben.

€25,- 

Project “Tijd” 

Een prachtig divers project voor in een plusklas met onderdelen van leren leren, leren denken en leren leven met bijbehorende LessonUp presentatie.. Leer van alles over de tijd, filosofeer, maak een les voor de thuisklas, leer hoe je een goed onderzoek opzet en voer dat onderzoek uit, maak een tijdmeter en sluit het project af met het ontwerpen van een bijzondere koekoeksklok. Bij dit project wordt ook een afsluitend ik-rapport geleverd om de vorderingen te registreren. Met veel foto’s van 3 groepen die dit project doorlopen hebben.

€25,- 

Project “Politiek” 

Een prachtig divers project voor in een plusklas met onderdelen van leren leren, leren denken en leren leven met bijbehorende LessonUp presentatie. Leer van alles over de politiek, politieke partijen, maak een infographic, leer debatteren, argumenteren en leer hoe wetten worden gemaakt, bedenk je eigen wetten en sluit af met het oprichten van een eigen politieke partij, waarbij de kinderen een logo, poster en verkiezingsfilmpje maken. Bij dit project wordt ook een afsluitend ik-rapport geleverd om de vorderingen te registreren. Daarnaast krijg je een aantal huiswerkopdrachten die passen bij de lessen die in de plusklas gegeven zijn. Met veel foto’s van 3 groepen die dit project doorlopen hebben.

€25,- 

Project “De Tijdmachine” 

Een prachtig divers project voor in een plusklas met onderdelen van leren leren, leren denken en leren leven met bijbehorende LessonUp presentaties. Ga met een tijdmachine terug in de tijd en leer van alles over die tijd, filosofeer, maak een vlog en speel een cool spel over de Gouden Eeuw. Bij dit project worden ook huiswerkopdrachten via websites en een afsluitend ik-rapport geleverd om de vorderingen te registreren. Met veel foto’s van 3 groepen die dit project doorlopen hebben.

€25,- 

Project “Chain reaction” 

Een project voor in een plusklas over kettingreacties en knikkerbanen. In de eerste les maken de kinderen kennis met enkele natuurkundige principes die bij kettingreacties gebruikt kunnen worden, leren ze Newton kennen en maken ze een paar kleine kettingreacties. In les 2 gaan ze een papieren knikkerbaan bouwen en in les 3 en 4 gaan ze een Rube Goldberg machine ontwerpen en bouwen. Bij dit project worden ook huiswerkopdrachten en een afsluitend ik-rapport geleverd om de vorderingen te registreren. Met veel foto’s van 3 groepen die dit project doorlopen hebben.

€20,- 

Project “Fout is goud!” 

Een project voor in een plusklas over fouten maken. Welke soorten fouten zijn er? Is het erg als je fouten maakt? Maakt iedereen fouten? In twee lessen bespreek je met de kinderen 4 soorten fouten, de boom-metafoor, omdenken, helpende en niet-helpende gedachten en gaan de kinderen in de praktijk ermee aan de slag. Ideaal voor groepen met veel kinderen met perfectionisme die geen fouten willen maken. Compleet met huiswerkopdrachten en digibordlessen.

€ 10,- 

Project “Escape Room” 

Een project voor in een plusklas over Escape Rooms. In de eerste les doen de kinderen een Escape Room. In les 2 en 3 gaan ze een eigen Escape Room in een schoenendoos ontwerpen en bouwen. In de laatste les worden de gemaakte Escape Rooms gespeeld. Bij dit project worden de Superheldvaardigheden besproken en leren de kinderen gebruik te maken van een plan van aanpak. Daarnaast wordt er een afsluitend ik-rapport geleverd om de vorderingen te registreren. Met veel foto’s van 3 groepen die dit project doorlopen hebben.

€10,- 

Project “Zintuigen” 

Een prachtig divers project voor in een plusklas met onderdelen van leren leren, leren denken en leren leven met bijbehorende LessonUp presentaties. Na een Grej of the day komen alle zintuigen aan bod m.b.v. teksten, werkbladen, proefjes, onderzoeksopdrachten en een afsluitende creatieve opdracht. Bij dit project worden ook huiswerkopdrachten en een afsluitend ik-rapport geleverd om de vorderingen te registreren. Met veel foto’s van 7 groepen die dit project doorlopen hebben.

€25,- 

Project “Speelgoed” 

Een prachtig divers project voor in een plusklas met onderdelen van leren leren, leren denken en leren leven met bijbehorende LessonUp presentaties. Na een Grej of the day gaan de kinderen aan de slag met sorteren, argumenteren, filosoferen, debatteren  en het lezen van teksten. Uiteindelijk maakt elk groepje een prototype van nieuw speelgoed. Bij dit project worden ook huiswerkopdrachten en een afsluitend ik-rapport geleverd om de vorderingen te registreren. Met veel foto’s van 7 groepen die dit project doorlopen hebben.

€25,- 

Project Annie MG Schmidt

Een prachtig divers project voor in een plusklas met onderdelen van leren leren, leren denken en leren leven met daarbij een link naar LessonUp voor mooie digibord-presentaties. Dit project bestaat uit 4 lessen, waarin in de eerste les vooral het leren leren aan bod komt als de kinderen informatie zoeken over deze beroemde schrijfster. In de overige lessen gaan de kinderen aan de slag met haar verhalen. Ze maken stop motion filmpjes en hoorspelen. Ook zitten er 4 opdrachten bij die de kinderen in de thuisklas kunnen maken.

€15,-