Taal

Spreekwoorden in emoticons

Materiaal Downloaden

Emoticons zijn weergaven van emoties door middel van een afbeelding, een teken of een combinatie van lees- en lettertekens. Ze worden veel gebruikt bij emails, sms’jes en chatten. Met deze emoticons kun je ook spreekwoorden uitbeelden. Op dit werkblad staan een aantal spreekwoorden uitgebeeld. Daarnaast krijgen de kinderen de opdracht om er zelf een paar te bedenken.

Spreekwoorden in emoticons antwoordenblad

Materiaal Downloaden

Emoticons zijn weergaven van emoties door middel van een afbeelding, een teken of een combinatie van lees- en lettertekens. Ze worden veel gebruikt bij emails, sms’jes en chatten. Met deze emoticons kun je ook spreekwoorden uitbeelden. Op dit werkblad staan een aantal spreekwoorden uitgebeeld. Daarnaast krijgen de kinderen de opdracht om er zelf een paar te bedenken. Bij het werkblad hoort dit antwoordenblad.

N.B.: Om te voorkomen dat leerlingen de antwoorden downloaden, kunt u uw mailadres en naam van uzelf en de school achterlaten. Na een check ontvangt u het antwoordenblad via de mail.

Verhalenberg

Materiaal Downloaden

Met de verhalenberg kun je een verhaal bedenken. Volg de stappen van de verhalenberg en schrijf een goed verhaal. Begin links van de berg, ga de berg op omhoog en daal rechts weer naar beneden.

Dit materiaal is bedacht door meestertjaard.nl, maar die website is niet meer toegankelijk.

Leestekst “Valentines”

Materiaal Downloaden

Deze tekst is geschreven in het Engels en gaat over de geschiedenis van Valentijnsdag. Daarna volgen multiple choice vragen en open vragen. Een leuke uitdaging in het Engels. De antwoorden op de multiple choice vragen staan op de laatste pagina van het document.