Wereldoriëntatie

Oude Culturen (groep 7,8)

Werkboekjes waarin de leerling van alles leert over de oude culturen aan de hand van Hogere Orde Denkvragen (theorie van de taxonomie van Bloom)

* de Maya’s (groep 7,8)
* Mesopotamië (groep 7,8)
* De Grieken (groep 7,8)

€30,- per deel (€75,- voor de complete set)

Opdrachtkaarten Egypte

Set van 5 opdrachtkaarten rond het thema “Egypte”. Elke opdrachtkaart bestaat uit een informatieve tekst, gevolgd door Hogere Orde Denkopdrachten (HOD’s). Dat zijn opdrachten die volgens de taxonomie van Bloom horen bij creëren, evalueren en analyseren. De 5 thema’s zijn:

  • Vruchtbare woestijn
  • Hierogliefen
  • Geloof
  • De reis na de dood
  • Follow the leader

€25,-