ADD en hoogbegaafd: buiten spel of er mee aan de slag?

Ilse Wassenaar, december 2011 De laatste decennia is inclusie het uitgangspunt in het Nederlandse onderwijs. Inclusief onderwijs betekent dat alle kinderen, ongeacht hun achtergrond, dezelfde scholen bezoeken, in heterogene groepen functioneren en het gewone onderwijsprogramma volgen, afgestemd op hun eigen mogelijkheden (http://www.inclusiefonderwijs.com). Maar wat is haalbaar? Kan een school een hoogbegaafde leerling met ADD signaleren…